15.01.2020

PSW Group signerte denne uken en avtale for drift av den tidligere EMAS spolebasen lokalisert i Gulen Industrihavn, Sogn og Fjordane. Avtalen omfatter all aktivitet knyttet til produksjon og spoling av rørledninger til bruk offshore. Spolebasen får navnet «PSW Spoolbase».

PSW Spoolbase er et toppmoderne anlegg som er i stand til å håndtere et bredt spekter av subsea- og offshore rørleggingsprosjekter i Nord-Europa. Basen er ideelt plassert på den norske vestkysten, med nærhet til noen av de største subsea feltene i Nordsjøen. Spolebasen ble konstruert i 2014 for å optimalisere logistikk og rørhåndtering.

Basen i Gulen har stor kapasitet med et fabrikasjonslokale på 3700m2 inkludert et integrert innendørs tie-in område, og holder fortsatt verdensrekorden på 125 sveis på en dag. Administrerende Direktør i PSW Group, Oddbjørn Haukøy, mener driftsavtalen vil sette selskapet på kartet som leverandør i SURF-markedet og forventer stor etterspørsel; «På norsk og britisk sokkel ser vi et skifte fra de store utbyggingene, til satellitt og tie-back prosjekter. Det foreligger en markedsanalyse som viser at det er forventet sterk vekst fremover, med estimert verdi på fem milliarder dollar på norsk og britisk sokkel. Med våre nye fasiliteter vil vi være en svært konkurransedyktig leverandør. Vi har begynt å ansette folk og forventer kontrakt mot anlegget ila året.»

Med denne driftsavtalen vil PSW Group operere på et område med totalareal på over 120.000m2 i Gulen. Området vil inneholde riggkai, innseilingshavn og spolebase, og er satt opp med infrastruktur og logistikkløsninger for å håndtere en rekke aktiviteter. Haukøy er svært fornøyd med avtalen, og ser muligheter også utenfor Norge: «med spolebasen dobler vi nå vårt operative areal, og sikter mot det internasjonale markedet. Vi er allerede i dialog med internasjonale aktører som undersøker muligheten for bruk av PSW Spoolbase kontra nyetableringer i andre regioner.».

Et annet fokusområde er videreutvikling av fasilitetene inn mot spoling og logistikk for offshore-strømkabler som er nødvendig innenfor utbygging av havvind. PSW Group jobber her med konkrete muligheter sammen med aktører utenfor Norge.

PSW Group vil fortsette å utvikle området i Gulen sammen med lokale aktører og Wergeland Gruppen som er selskapets partner på tørrdokken og innseilingshavnen som nå er under utbygging, samt leverandør av tjenester relatert til baseaktivitet i området.

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg