20.08.2020

PSW Power & Automation er nylig tildelt flere store kontrakter innenfor landstrøm og batteri systemer med en samlet verdi på 180 MNOK. En av dem er til Aibel sitt verft i Haugesund og omfatter et statisk omformersystem som skal brukes i test og oppstart fasen på den nye prosessplattformen til Johan Sverdrup feltet.

Leveransen til Aibel består av et omformersystem med en total kapasitet på 30MVA peak og skal forsyne plattformen med strøm under en testperiode på 9 mnd. Systemet blir designet og levert i henhold til IEC 80005-1 Internasjonal standard for høyspent landstrømstilkobling. Anlegget skal leveres januar 2021 og vil gi en stor miljøgevinst.

De øvrige kontraktene innbefatter blant annet 36 nye tilkoblingspunkt for landstrøm og:

  • Landstrøm- og ladesystem til Trondheim Havn; Kystruten og flere andre lokasjoner
  • Landstrøm- og ladesystem til Bodø Havn; Kystruten og flere andre lokasjoner
  • Batteri kontainere til elektriske ferger og hybride offshore fartøy
  • Landstrømsystem PSW Group sitt verft i Sløvåg
  • Landstrømsystem til Florø Hamn
  • Halden Havn

 De ovennevnte prosjektene er allerede påbegynt og skal leveres i løpet av 2020 og andre kvartal i 2021.

«PSW Power & Automation er stolt over å bli valgt som den foretrukne leverandør til disse anerkjente selskapene», sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation. «Vi har levert driftssikre kvalitetsprodukter innen kraftsystemer og landstrøm langs hele norskekysten i en årrekke og vi setter pris på at kundene våre kommer tilbake og ønsker oss med i nye prosjekter. Vi holder i disse dager på med utviklingen av neste generasjon kompakte høy-energi omformersystem som vil bli tilgjengelig i løpet av 2021. Vi har stor tro på dette produktet og at det vil styrke vår posisjon ytterligere innenfor det grønne skiftet og fornybar energi i kommende år».

 

Det blir stadig strengere krav og forventninger til grønne havner og miljøvennlige løsninger for maritim sektor. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Norske rederier vil gå foran og bekjempe klimautfordringene og målet til Norges Rederiforbund er at hele den norske flåten skal være klimanøytral innen 2050. For å imøtekomme disse kravene kreves innovative, kosteffektive og gode tekniske løsninger.

Les Vestnytt sin artikkel: Grønne løsninger ga eksplosiv vekst

PSW Power & Automation AS leverer komplette kraft- og energilagringssystemer til offshore og maritim industri. Selskapet har blant annet spesialisert seg innen elkraft – infrastruktur og landstrømsystemer som forsyner fartøy med energi i norske og utenlandske havner.

Kontaktperson:    Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation, tlf. 936 78 233

 

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg