ERAMET konsernet er verdens nest største produsent av manganmalm og manganlegeringer og er verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer. PSW Power & Automation og Eramet Norway har nylig signert en avtale om utbygging av landstrømsystemer for Eramet Norway sine prosessanlegg  i Kvinesdal, Porsgrunn og Sauda med opsjon for Tyssedal (Tizir).

Leveransen er en totalentreprise og består av:

  • Elkraft infrastruktur og tilhørende grunnarbeid
  • Tavlesystem og kabelanlegg
  • Landstrøm og kontrollsystem ihht IEC 80005-3 LVSC
  • Kabelhåndteringssystem

Prosjektet starter opp i disse dager og skal leveres Q3 og Q4 2021.

Eramet Norway har fokus på grønn fastlandsindustri og forsøker stadig å finne bedre løsninger med hensyn til klima, energi og miljø. Med landstrømanlegg og teknologi fra PSW Power & Automation tar de enda et skritt i riktig retning.

Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway`s direktør for strategi og kommunikasjon, sier: «Eramet Norway`s tre smelteverk transporterer hoveddelen av sine råvarer og ferdigvarer via skip. Med full utnyttelse kan landstrøm ved våre kaianlegg gi en årlig utslippsreduksjon opp mot 2000 tonn CO2 som tilsvarer utslipp fra ca. 1000 biler. Andre positive miljøeffekter er redusert partikkelstøvforurensing ved økt bruk av fornybar energi. Landstrømanleggene vil også kunne føre til mindre støy fra våre kaioperasjoner. Vi ser frem til et godt samarbeid med PSW Power & Automation.»

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg