23.05.2017

PSW Group har inngått en kontrakt med Odfjell Drilling for vedlikehold av marin riser og subsea utstyr samt leveranse av offshore tjenester for alle selskapets bore enheter. Avtalen har en varighet på 3 år med 2 årlige opsjoner

Kontrakten omfatter inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) av marine stigerør og subsea utstyr, samt offshore tjenester som f.eks. «vedlikehold mellom brønner» (IBW) på selskapets bore enheter. Arbeidet under kontrakten er startet som direkte videreføring av tidligere avtale med Odfjell Drilling. Som en del av denne kontrakten har PSW Group vært en viktig bidragsyter med leveranse av ingeniør og utstyrs løsninger for boring i sjø med sterk strøm utenfor kysten av Sør Afrika, hvor Deepsea Stavanger skal bore.

"PSW Group er stolt over at Odfjell Drilling siden 2010 har vurdert PSW Group som en verdifull partner. Med den nye kontrakten vil PSW Group fortsatte befeste sin posisjon som landets ledende inspeksjons, vedlikeholds og reparasjons selskap for marine stigerør og relatert subsea utstyr" sier Oddbjørn Haukøy, Administrerende Direktør i PSW Group.

"Odfjell Drilling som ledende aktør og eier av ultra dypvannsrigger for værharde operasjoner internasjonalt, er det veldig viktig at alt utstyr er vedlikeholdt korrekt til enhver tid. Tildelingen av denne omfattende kontrakten samt fortsettelsen av det gode samarbeidet med PSW Group er en viktig del i at våre rigger operer med den kvaliteten som er forventet av våre kunder" sier Simen Lieungh, Administrerende Direktør i Odfjell Drilling.

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg