09.07.2018

Clean Shores og PSW Group utførte denne uken første fase i et prøveprosjektet for innhenting, reparasjon og gjenbruk av stigerørselementer fra offshore industrien

Clean Shores Global og PSW Group med pilotprosjekt for havopprydding

Hvert år reparerer og restaurerer PSW Group over 500 oppdriftselement for stigerør for kunder, så da Clean Shores Global var på utkikk etter en partner til innhenting og reparasjon av slike element, var PSW Group et naturlig valg. 

Oppdriftselement for stigerør har som funksjon å bære noe av lasten fra stigerøret som knytter boreriggen til havbunnen. De er festet i par rundt stigerøret, men på grunn av ekstreme værforhold i Nordsjøen hender det fra tid til annen at festene ryker. Det er ikke alltid elementene er merket (tekst er ikke lesbar eller forsvunnet) og kan dermed ikke tilbakeføres til riktig eier. I slike tilfeller vil elementene representere strandsøppel når de havner i fjæra, og over tid avgi plastpartikler ettersom de forvitrer. Clean Shores og PSW Group utførte denne uken, ved hjelp av Nord Helikopter, første fase i et prøveprosjektet for innhenting, reparasjon og gjenbruk av slike stigerørselementer. To element ble hentet på Fribergsholmen i Solund og fraktet til PSW Group sin base på Mongstad for restaurering. 

Pilotprosjekt for Havopprydding from PSW Group on Vimeo.

I følge Miljødirektoratet havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene hvert år og tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundre tusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Og omfanget ser ut til å øke. Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast. I vår policy står det at vi vil «strebe for null utslipp og minimere vårt miljømessige fotavtrykk», men vi ønsker også å bidra til en mer bærekraftig industri. Om vi kan bidra til å restaurasjon, og gjenbruk av slike elementer, er dette et steg i riktig retning.

Om løsningen viser seg å være kommersielt gjennomførbar, ønsker Clean Shores å utvide ordningen langs kysten. Da vil en se på en løsning hvor elementer blir hentet inn til nærmest oppsamlingsplass på en dypvannskai, for deretter å bli transportert med leilighetsskyss til Mongstad Base. Clean Shores er i dialog med operatør med stor flåte langs kysten som kan være villig til å gjøre det som sitt bidrag i å holde kysten ren for avfall. 

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg