07.10.2019

PSW Group på Mongstad er selvforsynt med solenergi

PSW Power & Automation har installert anlegget i de nye fasilitetene til morselskapet PSW Group på Mongstad. Med sine 1200 solcellepanel over 2500 kvadratmeter er anlegget det tiende største i Norge. Byggets egen kraftproduksjon blir ca 350 000 kWh per år.

Med dette anlegget er PSW Group selvforsynt med solenergi i de nye fasilitetene, og vil kunne eksportere strøm tilbake på nettet ved overproduksjon. Dette er det første av PSW Group sine fasiliteter hvor det er installert solcellepanel, men ikke det siste. Når nybygget på Ågotnes står klart i 2020 vil det ha tilsvarende anlegg, i tillegg til et energilagring- og styringssystem som sikrer «smart» energibruk.  Administrerende direktør i PSW Group, Oddbjørn Haukøy forklarer investeringene med både lønnsomhet og et ønske om å ta sin del av ansvaret for å nå FN’s bærekraftsmål; «Dette er en lønnsom måte å bygge på, til tross for at det ikke finnes støtteordninger til denne formen for klimatiltak for industribygg. Gjennom denne løsningen viser vi at også vår bransje kan ta grep for å redusere sitt miljøfotavtrykk, og på sikt ønsker vi at alle våre bygg skal være selvforsynt med energi. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret".

Nybygg under oppføring

Nybygget under oppføring. Foto: Nordhordland Grunn og Betong

PSW Power & Automation har levert energiløsninger til offshore, marine og industri/privat markedet i 20 år, og med sol og vind som de viktigste nye energikildene fremover ser markedet lyst ut. Gjennom dette prosjektet har selskapet opparbeidet seg verdifull kunnskap og erfaring som nå videreføres nye prosjekter.

Our company
For any questions, please ask for
PSW Group: Ola J Jordal PSW P&A: Eirik Sørensen

References

ONE OF NORWAY's LARGEST SOLAR PLANTS

PSW Power & Automation has installed the solar power plant on the roof of parent company PSW Group's new facilities in Mongstad. With its 1200 solar panels over 2500 square meters, the plant is the tenth largest in Norway, and the building's own power generation is approximately 350,000 kWh per year.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg