Europas største tørrdokk bygges i Gulen

PSW Group signerte i dag (20.02.19) en avtale med Wergeland Holding AS rundt anvendelse og kommersialisering av Europas største tørrdokk for borerigger. Avtalen omfatter all aktivitet knyttet til inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av borerigger, boreskip, bolig-og-støtterigger og fartøy.

Arbeidet på tørrdokken som er lokalisert i Gulen industrihavn, Sogn og Fjordane, er allerede i gang, med forventet ferdigstillelse i 2020. Med en opprinnelig lengde på 200 meter (opsjon på ytterligere 100 meter), bredde på over 100 meter og dybde på 25, vil dokken være den største av sitt slag i Europa, og dimensjonert til å ta imot samtlige typer borefartøy og rigger.

PSW Group har sammen med Wergeland vært tilbyder av totale verftstjenester ved det eksisterende anlegget i Gulen over flere år, og var et naturlig valg da gruppen ønsket å formalisere et partnerskap rundt den planlagte dokken. Det nye verftet, som har fått navnet «PSW Yard» vil gi full tilgang til rigg / fartøy fra tre sider og dermed dramatisk redusere vedlikeholdstid.

Administrerende Direktør i PSW Group, Oddbjørn Haukøy, er svært fornøyd med samarbeidet med Wergeland, og mener den nye dokken vil styrke hele området: «PSW Yard er et utrolig viktig steg i vår strategi rundt videreutvikling av livssyklustjenester til rigg-markedet. Sammen med Wergeland har vi nå muligheten til å gjøre området til et kompetansesenter i verdensklasse, noe som vil ha ringvirkninger i hele regionen».

Den ultramoderne dokken er designet med tanke på effektive og hurtige yardstays. Dybden på 25 meter og en pumpetid på ca 20-timer muliggjør trygg og effektiv tilgang til blant annet thrustere og skrog. Haukøy legger til; «vi ønsker å effektivisere riggtjenester på en god og trygg måte, og mener PSW Yard vil bli det beste alternativet for både rigg-og fartøyseiere. Designet er basert på innspill fra våre kunder, og vi har allerede merket stor interesse for prosjektet».

 

Our company
For any questions, please ask for
Stina Ophaug Boge

References

CAPPING STACK

PSW Group offer a Capping Stack & related services and equipment as part of the Norwegian Oil & Gas emergency response plan. The capping stack is stored at PSW Group's facilities at Mongstad and can be ready at quayside within 24 hours of notification.

Read more
ISO.png
Achilles-01.png
nemko presafe.png
Norsk Sertifisering.jpg